Posts

Showing posts from 2012

Widget Blog untuk Derma Surau Baru SMAP Labu

Masalah Virus "Folder" menjadi "Shortcut"

SMAP Labu Dalam Utusan Malaysia

Ustaz Hasrizal: Amar Makruf Nahi Munkar

Microsoft Maren: Menaip Bahasa Arab Semudah ABC

Dialek Kedah Sebagai Pencerminan Sejarah Budaya Kedah